Par mums

Biedrība

Latvijas Miega medicīnas biedrība (LMMB) apvieno ārstus, kas specializējas miega medicīnā, kā arī asociētos biedrus, kas darbojas veselības aprūpē. Biedrības mērķis ir veicināt miega medicīnas attīstību Latvijā, kā arī ar risināt ar miega medicīnu saistītos sociālos, ekonomiskos, izglītības, juridiskos jautājumus.

Biedrību vada pieci LMMB ievēlēti valdes locekļi:

Marta Celmiņa (valdes priekšsēdētāja)

Jurģis Strautmanis

Natālija Bērziņa

Madara Mičule

Mārtiņš Purenkovs

Kā kļūt par biedru

Par Latvijas Miega medicīnas biedrības biedru var kļūt jebkurš ārsts ar interesi miega medicīnā, nosūtot rakstisku pieteikumu uz epastu miega.medicina@gmail.com. Par asociēto biedru var tikt uzņemtas ārstniecības personas, kas iesniegušas rakstveida pieteikumu.

Kontakti

Latvijas Miega medicīnas biedrība adrese:
Epilepsijas un miega medicīnas centrs
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
Vienības Gatve 45
LV-1004, Rīga
Latvija

Rekvizīti:
Latvijas Miega medicīnas biedrība
Vienotais reģ.nr.
LV40008240605
AS Swedbank,
Konts: LV42HABA0551054965572