Kā sagatavoties vizītei pie ārsta


Šīs ir dažas no miega problēmām, kuru risināšanā varētu palīdzēt miega specialists: 
  • bezmiegs (grūtības iemigt, celšanās pārāk agri vai mošanās naktī un problēms atkal iemigt), 
  • elpošanas traucējumi miegā (piemēram, krākšana, elpas aiztures, kā arī dažādas slimības, kurām raksturīgas elpošanas problēmas miegā), 
  • staigāšana miegā (mēnessērdzība), runāšana miegā, nakts bailes un citi neparasti notikumi miegā, 
  • murgi, 
  • diennakts ritma traucējumi (piemēram, miegs nāk pārāk vēlu vai arī pārāk agri, maiņu darbs), 
  • pastiprināta miegainība dienas laikā.

Latvijā, tāpat kā lielākajā daļā pasaules, vairāku medicīnas nozaru pārstāvji specializējas dažādu miega problēmu atklāšanā, ārstēšanā un novērošanā. Piemēram, neirologi–miega speciālisti vairāk strādā ar miegainību, neparastām uzvedībām un kustībām miegā, psihiatri–miega speciālisti – ar bezmiegu, bet elpošanas traucējumi miegā lielākoties ir otorinolaringologu un pneimonologu-miega speciālistu pārziņā. Pediatri-miega speciālisti strādā ar visām miega problēmām bērniem.  

Vizītes laikā speciālists noskaidros sūdzības, iztaujās par ar miegu saistītiem paradumiem un citām veselības problēmām. Vizītes mērķis ir izprast problēmu, noteikt iespējamo diagnozi, kā arī, izvērtējot sūdzības un objektīvo atradni, nepieciešamības gadījumā ieteikt turpmākos izmeklējumus (piemēram, miega izmeklējumus, asins analīzes) vai konsultācijas. 

Ja ir sūdzības par miegainību, grūtībām aizmigt, biežu mošanos naktī, laicīgi aizpildiet miega dienasgrāmatu! Tā palīdz saprast diennakts ritmu, paradumus un problēmas apjomu. Ar dienasgrāmatu ir vieglāk izprast likumsakarības un izvērtēt miegam palīdzošos vai traucējošos faktorus, kā arī sekot līdzi tam, vai un kā paradumu maiņa palīdz uzlabot miega kvalitāti.
•    Paņemiet līdzi veikto izmeklējumu un analīžu izdrukas, citu ārstu slēdzienus – pat ja šķiet, ka tiem nav saistības ar miega problēmām.
•    Ja lietojat kādus medikamentus, pierakstiet vai nofotografējiet nosaukumu un devas!
•    Ja iespējams, nofilmējiet uztraucošās norises miegā (piemēram, elpas aiztures, neparastas kustības u.c)